Jakie wykształcenie powinien posiadać opiekun dziecięcy?

Więcej informacji na temat kursu znajdziesz na stronie: http://www.opiekun.net/kursy/4/szkolenie-dla-dziennego-opiekuna

Wykształcenie opiekuna dziecięcego, nie jest zaznaczone w ustawie jako obowiązkowe, jednakże o zadań opiekuna należy nie tylko właściwa opieka nad dzieckiem ale także funkcja wychowawczo – edukacyjna przepisy precyzują, jakie kwalifikacje zapewnią właściwe wypełnianie przez niego powyższych obowiązków.

Opiekun dziecięcy, powinien mieć ukończony przynajmniej 18 rok życia i szkołę średnią. Powinna to być osoba odpowiedzialna, kreatywna, empatyczna, cierpliwa i przede wszystkim lubiąca pracę z tak małymi dziećmi. Jeżeli jesteś osobą, która lubi pracę z dziećmi, spełnia powyższe wymogi kompetencyjne i chce pracować w warunkach domowych to praca opiekuna dziecięcego wydaje się być najlepszym rozwiązaniem. Trzeba jedynie pamiętać, że kandydat na opiekuna dziecięcego musi mieć ukończony obowiązkowy kurs trwający 160 godzin.

Zatem najlepszym rozwiązaniem jest podjęcie kursu online. Zgodnie z MPiPS kurs na opiekuna dziecięcego powinien trwać 160 godzin, w tym powinien posiadać 30 godzin praktyki zawodowej. Zgodny z tymi wymogami kurs na opiekuna dziecięcego online proponuje portal opiekun.net.

Kursy e-learningowe są doskonałym rozwiązaniem dla każdej osoby ceniącej sobie komfort nauki, łatwość dostępu do materiałów oraz zgodność treści ze wszelkimi standardami. Kurs na opiekuna dziecięcego online pozwala kursantom zaoszczędzić czas i pieniądze.  Treść materiałów zgodna jest z wymogami MPiPS, a ukończenie kursu, poprzez zdanie egzaminu, warunkuje otrzymanie zaświadczenia potwierdzającego nabyte umiejętności zgodne z obowiązującym wzorem MPiPS. Ponadto, nie trzeba odnawiać uzyskanych dokumentów, ponieważ są one dożywotnie i zapewniają pełne wymagane kwalifikacje.