Opiekun dziecięcy, jakie są wymagania w tej pracy?

Więcej informacji na temat kursu znajdziesz na stronie: http://www.opiekun.net/kursy/4/szkolenie-dla-dziennego-opiekuna/src-BlogOpie

Praca opiekuna dziecięcego dotyczy pracy z dziećmi do lat 3. Według Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej – opiekun dziecięcy podejmuje zorganizowaną opiekę nad dziećmi w wieku do trzech lat. Taka organizacja opieki daje możliwość zorganizowania instytucjonalnej opieki w niewielkich gminach wiejskich, gdzie nie ma potrzeby otwierania żłobka bądź klubu dziecięcego, ze względu na niewielką liczbę dzieci w wieku żłobkowym w tych gminach. Opiekun dziecięcy może sprawować opiekę na obrzeżach wielkich aglomeracji miejskich, gdzie nie ma rozbudowanej infrastruktury. Pod jej opieką mogą znajdować się dzieci w wieku od ukończenia 20 tygodnia życia do lat trzech, w ilości do maksymalnie pięciu dzieci.

Osoba chcąca podjąć zatrudnienie, jako opiekun dziecięcy, powinna mieć ukończony przynajmniej 18 rok życia i szkołę średnią. Powinna to być osoba odpowiedzialna, kreatywna, empatyczna, cierpliwa i przede wszystkim lubiąca pracę z tak małymi dziećmi. Mimo powyższych kompetencji, kandydatka na opiekunkę dzienną musi posiadać pisemne potwierdzenie swoich kwalifikacji.

Takie kwalifikacje dają wszelkiego rodzaju kursy dokształcające. Najlepszym jednak rozwiązaniem jest podjęcie kursu online. Zgodnie z MPiPS kurs opiekuna dziecięcego powinien trwać 160 godzin, w tym powinien posiadać 30 godzin praktyki zawodowej. Zgodny z tymi wymogami kurs opiekuna dziecięcego online proponuje portal opiekun.net.

Kursy e-learningowe są doskonałym rozwiązaniem dla każdej osoby ceniącej sobie komfort nauki, łatwość dostępu do materiałów oraz zgodność treści ze wszelkimi standardami. Kurs opiekuna dziecięcego online pozwala kursantom zaoszczędzić czas i pieniądze.  Treść materiałów zgodna jest z wymogami MPiPS, a ukończenie kursu, poprzez zdanie egzaminu, warunkuje otrzymanie zaświadczenia potwierdzającego nabyte umiejętności zgodne z obowiązującym wzorem MPiPS. Ponadto, nie trzeba odnawiać uzyskanych dokumentów, ponieważ są one dożywotnie i zapewniają pełne wymagane kwalifikacje.