Jakie są obowiązki opiekuna w żłobku?

ile godzin dziennie pracuje opiekunka w żłobku

Praca opiekuna w żłobku nie należy do najłatwiejszych, ale za to jest niezwykle satysfakcjonująca. Pozwala realizować się jako osoba empatyczna i pełna pomysłów, daje możliwość kształtowania młodych ludzi oraz obserwowania ich rozwoju i wychwytywania nieprawidłowości w tym zakresie. Opiekun ściśle współpracuje z rodzicami maluchów i dba o to, by przygotować swoich podopiecznych do rozpoczęcia kolejnego etapu edukacyjnego, jakim jest przedszkole. Dowiedz się, jakie są obowiązki opiekuna i jak zostać opiekunem w żłobku.

Jakie obowiązki ma opiekunka w żłobku?

Jakie obowiązki ma opiekunka lub opiekun, który podejmuje zatrudnienie w żłobku? Opiekun w żłobku zajmuje się dziećmi do lat 3. W zakres jego obowiązków wchodzi m.in.: zapewnienie opieki i bezpieczeństwa dzieciom, zaspokajanie potrzeb dzieci i ich usamodzielnianie, wspomaganie rozwoju dzieci, pomoc w organizowaniu dzieciom wypoczynku na świeżym powietrzu, karmienie dzieci i ubieranie ich. Może także współpracować z pokojową, wykonując obowiązki takie jak: przygotowanie sypialni do leżakowania, wietrzenie sal i sprawdzanie temperatury pomieszczeń czy odbieranie i odnoszenie bielizny do prania.

ZDOBĄDŹ PRACĘ JAKO OPIEKUNKA W ŻŁOBKU I UKOŃCZ „KURS KWALIFIKACYJNY DLA OPIEKUNÓW W ŻŁOBKACH LUB W KLUBACH DZIECIĘCYCH”!

Co robi pokojowa w żłobku?

Pokojowa w żłobku ma szczególny zakres obowiązków, który związany jest głównie z czuwaniem nad bezpieczeństwem dzieci poprzez dbanie przykładowo o wyposażenie. W zakres jej obowiązków może wchodzić przykładowo:

 •     zgłaszanie niepokojących objawów u dzieci do opiekunów i kadry zarządzającej placówką,
 •     usuwanie uszkodzonych zabawek oraz pielęgnacja i czyszczenie tych, które są w użyciu,
 •     przygotowywanie sali do zabaw, posiłków i wietrzenie jej po nich,
 •     utrzymanie porządku w salach oraz łazienkach.

Ile godzin dziennie pracuje opiekunka w żłobku?

Żłobki zwykle czynne są od godziny 6-7 do 17, jednak wcale nie znaczy to, że opiekun musi być dyspozycyjny przez cały ten okres. Zwykle w żłobkach pracuje się w ramach pracy zmianowej. W najwcześniejszych i najpóźniejszych godzinach otwarcia nie ma zapotrzebowania na całą kadrę. Zwiększa się ono w ciągu dnia, by później ponownie spaść, kiedy rodzice stopniowo odbierają swoje dzieci po pracy. O tym, na ile godzin dziennie przychodzi się do pracy w żłobku stanowi grafik, który konstruuje się wspólnie z kadrą zarządzającą. W razie potrzeby pracownicy często wymieniają się zmianami pomiędzy sobą.

Ile zarabia opiekunka w żłobku państwowym 2023?

Ile zarabia opiekun w żłobku? W 2023 roku minimalne wynagrodzenie za pracę to 3490 zł brutto, czyli dokładnie 2 709,49 zł netto, co odnosi się do pracy w systemie 8-godzinnym przez 5 dni w tygodniu – od poniedziałku do piątku. Takie też wynagrodzenie zazwyczaj proponowane jest w żłobkach państwowych na start dla osób bez doświadczenia. Średnie wynagrodzenie na tym stanowisku waha się jednak pomiędzy 3138 zł a 3701 zł. Znacznie lepsze warunki finansowe można uzyskać w żłobkach prywatnych, w których negocjuje się je z kadrą zarządzającą. W placówkach prywatnych nierzadko liczyć można także na dodatkowe benefity z pracy czy dodatki np. na święta.

Opiekun w żłobku — wymagania

Aby zostać opiekunem w żłobku, należy być osobą komunikatywną, szczególnie w relacji z najmłodszymi, empatyczną oraz opiekuńczą. Dobrze też mieć ukończone studia z zakresu wychowania przedszkolnego, edukacji wczesnoszkolnej lub pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej. Również przyjmowane są osoby mające udokumentowane kwalifikacje pielęgniarskie, położnicze lub opiekuna dziecięcego. Nie są jednak skreślane osoby bez studiów wyższych, ponieważ wystarczy, że taki kandydat ma ukończone odpowiednie szkolenie kwalifikujące do pracy z małymi dziećmi, które daje mu uprawnienia do wykonywania tego zawodu.

Jak rozpoznać wysokiej jakości kurs dla opiekuna w żłobku?

Szkolenie pozwalające nabyć kwalifikacje opiekuna w żłobku powinno trwać przynajmniej 280 godzin, w tym 80 godzin powinna zająć praktyka. Należy pamiętać, że nie wszystkie dostępne na rynku kursy oferują potwierdzenie kwalifikacji. Jednym z najważniejszych aspektów, które należy wziąć pod uwagę podczas wybierania kursu dla siebie, powinna być jego zgodność z aktualnymi regulacjami prawnymi, a także:

 •     wysoki poziom merytoryczny oferowanych treści,
 •     dogodna dla siebie forma kształcenia,
 •     wykorzystanie różnych technik i narzędzi kształcenia np. filmików instruktażowych, treści pisanych, mówionych.

Program kursu powinien obejmować problematykę pracy w żłobku w sposób możliwie jak najszerszy. Musi poruszać między innymi tematy pierwszej pomocy, rozwoju małego dziecka czy praktycznych wskazówek dotyczących pracy w takim miejscu.

jakie obowiązki ma opiekunka w żłobku

Jak zdobyć kwalifikacje potrzebne do pracy w żłobku?

Platformą, która gwarantuje kursantom kwalifikacje zgodne z aktualnymi wymogami prawnymi, jest opiekun.net, oferująca kursy prowadzone metodą e-learningową. Ta innowacyjna forma kształcenia pozwala kursantom odbywać szkolenia w wybranym i dogodnym dla siebie miejscu, dzięki czemu oszczędzają pieniądze i czas.

Materiały przesyłane są kursantom drogą elektroniczną, a więc mają oni wystarczająco dużo czasu na to, by dokładnie przerobić każde zagadnienie i poświęcić mu tyle czasu, ile potrzebują na jego opanowanie. Kurs kończy się egzaminem sprawdzającym wiedzę kursantów. Na koniec uzyskują oni zaświadczenie potwierdzające ukończenie kursu zgodne z rozporządzeniem Ministra Rodziny i Polityki Społecznej.

Jakie zagadnienia poruszane są w toku szkoleń dla opiekunów na platformie opiekun.net?

Program szkoleń na platformie opiekun.net był konstruowany z najwyższą starannością. Przekazywane naszym kursantom treści są zgodne z aktualną wiedzą naukową i poprawne pod względem merytorycznym. W toku szkoleń omawiane są między innymi zagadnienia takie jak:

 •     stymulowanie rozwoju dziecka i rozpoznawanie jego potrzeb rozwojowych,
 •     planowanie i dokumentowanie rozwoju dziecka,
 •     kształtowanie bezpiecznego środowiska,
 •     uwarunkowania procesów rozwojowych w toku życia jednostki,
 •     zadania rozwojowe realizowane w okresie niemowlęcym i poniemowlęcym.

Oprócz tego omawia się przykładowo neurologiczne podstawy rozwoju dziecka, zagrożenia, jakie mogą czyhać na malucha w toku rozwoju czy aspekty powiązane z odpowiedzialnością prawną opiekuna, medycyną ratunkową i pierwszą pomocą oraz przepisami BHP. Nasi kursanci po zakończeniu szkoleń są przygotowani do pracy w sposób wszechstronny, a w toku szkoleń odbywają praktyki zawodowe w wymiarze 80 godzin w placówce nieopodal swojego miejsca zamieszkania.

Co trzeba zrobić, żeby zostać opiekunem w żłobku?

Żeby zostać opiekunem w żłobku, trzeba ukończyć odpowiednie studia lub kurs kwalifikacyjny.

Ile dzieci przypada na jednego opiekuna w żłobku?

Na jednego wykwalifikowanego opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym przypada maksymalnie ośmioro dzieci.

Jakie obowiązki ma opiekun w żłobku?

Opiekun w żłobku czuwa nad prawidłowym rozwojem dzieci, ich bezpieczeństwem, komfortem i higieną. Dba także o zaspokojenie ich potrzeb żywieniowych.

Ile zarabia opiekunka w żłobku państwowym 2023?

Za średni poziom wynagrodzenia opiekunów w żłobkach państwowych uznaje się kwotę do około 3700 zł brutto.

Sprawdź również inne nasze artykuły: