Kwalifikacje do pracy w żłobku a kompetencje miękkie

praca w żłobku

Zabawa jest dla dziecka w wieku żłobkowym sposobem rozwijania funkcji poznawczo-społecznych, dlatego też opiekunowie powinni zadbać o to, w jaki sposób maluchy spędzają czas, a także jakimi zabawkami się bawią. Istotne są również kompetencje pracowników żłobka, którzy są odpowiedzialni za czynności opiekuńczo-wychowawcze. Więcej na ten temat w dalszej części artykułu.

Praca w żłobku – wymagania 

Odpowiednie umiejętności są niezbędne do pracy w żłobku, dlatego opiekunem może zostać osoba, która spełnia co najmniej jeden z następujących warunków: 

  • ukończyła studia lub studia podyplomowe na kierunku albo specjalności związanej z pedagogiką bądź wspomaganiem rozwoju;
  • uzyskała kwalifikacje: pielęgniarki, położnej, opiekunki dziecięcej, nauczyciela, pedagoga lub terapeuty;
  • ukończyła “Szkolenie dla Dziennego Opiekuna” lub “Szkolenie na Opiekuna w Żłobku lub Klubie Dziecięcym” dostępne na stronie naszej Instytucji. 

W kwestii kompetencji miękkich opiekun w żłobku powinien być odpowiedzialny i w sposób rzetelny realizować powierzone obowiązki. Ponadto osoba na tym stanowisku powinna być cierpliwa, opanowana, empatyczna i samodzielna. Istotne są również jej kompetencje społeczne objawiające się w komunikacji z dzieckiem i rodzicami.

Zapisz się na “Szkolenie na Opiekuna w Żłobku lub Klubie Dziecięcym” i zdobądź wszechstronną wiedzę z zakresu opieki nad dzieckiem

Jakie zabawki do żłobka wybrać i jak urządzić otoczenie?

Bezpieczeństwo dzieci – spełnianie tego wymogu powinno być brane pod uwagę zarówno podczas wyboru zabawek do żłobka, jak i urządzania otoczenia placówki. Praca w żłobku polega na zapewnieniu opieki maluchom, a nie byłoby to możliwe w przypadku miejsca zagrażającego ich zdrowiu. Warto dodać, że ta placówka oświatowa powinna stworzyć dla dzieci warunki bytowe zbliżonych do warunków domowych, co zostało określone w prawie.zabawki do żłobka

Podczas wyboru zabawek do żłobka, należy zwracać uwagę na to, czy są one dostosowane do wieku dziecka. Maluchy często korzystają z przedmiotów do manipulowania i należy zadbać o to, by były one trwałe. Co więcej, zabawki do żłobka powinny rozwijać wyobraźnię dziecka, stymulować prawidłowy rozwój, rozbudzać aktywność, a także uczyć przystosowania się do środowiska.

Jeśli chodzi o otoczenie, warto zadbać o to, aby szuflady były zabezpieczone blokadą; przedmioty przeznaczone dla dzieci leżały nisko, by nie miały potrzeby się po nie wspinać; a meble powinny być pozbawione niebezpiecznych elementów.

Zabawy dydaktyczne – przykłady

Praca w żłobku polega m.in. na tym, aby zorganizować otoczenie dziecka w sposób inspirujący, zachęcający dziecko do poszerzania swojej wiedzy o świecie. Opiekun realizuje założenia dydaktyczno-wychowawcze, dostosowane do wieku dziecka, a także jego indywidualnych potrzeb. Dlatego też często towarzyszy maluchom podczas zabawy w następujący sposób: opisuje przedmioty, ogląda książeczki, rysuje, maluje, lepi, dopasowuje kształty.

Warto również organizować naśladujące rzeczywistość zabawy dydaktyczne – przykładem może być wykonywanie obowiązków domowych, np. gotowanie, ponieważ maluchy chętnie bawią się przedmiotami używanymi przez dorosłych, np. łyżką. Więcej na temat kreatywnych zabaw dla rocznego dziecka i nie tylko opisywaliśmy w artykule: Rozwój dwuletniego dziecka na etapie zabawy.

Co daje kurs opiekuna w żłobku?

Kurs opiekuna w żłobku to szansa na zdobycie wiedzy i umiejętności potrzebnych do pracy w żłobku, ale także przydatnych do sprawowania opieki nad własnymi dziećmi lub przygotowania się do roli rodzica. W oferowanych przez nas “Szkoleniu na Opiekuna w Żłobku lub Klubie Dziecięcym” program zawiera następujące tematy:

  • psychologiczne podstawy rozwoju jednostki, 
  • rozwój dziecka w okresie wczesnego dzieciństwa,
  • stymulowanie wszechstronnego rozwoju dziecka,
  • kompetencje opiekuna dziecka.

Dzięki temu uczestnik szkolenia zdobędzie wszechstronną wiedzę z zakresu opieki nad dzieckiem. Ponadto absolwent otrzyma zaświadczenie o ukończeniu kursu. Potwierdza ono zdobycie umiejętności zgodnych z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej oraz Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 07.08.2014 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania opartej na Międzynarodowym Standardzie ISCO.