Czy jest program babcia Plus?

babcia jako opiekunka

Babcie bardzo często odgrywają kluczową rolę w wychowaniu swoich wnucząt, szczególnie w przypadku wielodzietnych rodzin lub sytuacji powrotu rodziców do pracy. W związku z tym padają pytania, czy babcia może pracować jako opiekunka, a także co z programem “Babcia Plus”? Na te pytania odpowiedzieliśmy w dalszej części artykułu.

Czy jest program “Babcia Plus”? 

O programie “Babcia Plus” mówi się w Polsce już od kilku lat, miałby być on realizowany w ramach wsparcia pozażłobkowego dla rodziców, którzy pragną wrócić do pracy. Aktualnie nie został on oficjalnie wprowadzony przez rząd

Jednak w ramach znoszenia barier dla rodziców chcących mieć dzieci w 2021 r. wprowadzono inny program – “Strategia Demograficzna 2040”. Wskazuje on m.in. rozwiązania służące rozwojowi form opieki nad dziećmi, które odnoszą się do czasu, zanim rozpoczną one edukację przedszkolną.

Proponowane zmiany mają umożliwić zwiększenie możliwości wyboru sposobu opieki rodzicom dzieci w wieku 2-3 lata między opieką:

 • domową, 
 • łączoną domową/instytucjonalną,
 • instytucjonalną. 

babcia plus

Rozwój form opieki nad dziećmi

W ramach rozwoju form opieki nad dziećmi program “Strategia Demograficzna 2040” wspiera następujące działania:

 1. “Wsparcie wszystkich form opieki zgodnie z preferencjami rodziców dzieci do lat 3.
 2. Zwiększenie możliwości opieki jednego stałego opiekuna nad dziećmi do lat 3.
 3. Uelastycznienie pracy placówek opiekuńczych umożliwiające oddawanie dzieci na kilka godzin lub w wybrane dni.
 4. Rozwój możliwości opieki doraźnej nad dziećmi.
 5. Zwiększenie liczby osób uprawnionych do korzystania ze świadczeń związanych z opieką nad dzieckiem.
 6. Promocja więzi międzypokoleniowych i pozytywnej roli osób starszych w opiece nad dziećmi”.

Czy babcia może pracować jako opiekunka?

Babcia może pracować jako opiekunka dla swojego wnuka, tzw. niania. W tym celu musi podpisać umowę, która będzie określała warunki wykonywania tego obowiązku. Warto, aby babcia zdecydowała się na umowę aktywizującą, która zawiera następujące elementy:

 • strony umowy;
 • cel i przedmiot umowy;
 • czas i miejsce pracy;
 • obowiązki pracownika;
 • liczbę dzieci powierzonych opiece;
 • wysokość wynagrodzenia;
 • sposób oraz termin wypłaty;
 • czas obowiązywania umowy;
 • warunki, sposób zmiany lub rozwiązania umowy.

Zapisz babcię na “Szkolenie dla Dziennego Opiekuna”, by zdobyła wiedzę na temat prawidłowej opieki nad dzieckiem

Czy płacić babci za opiekę nad dzieckiem? 

Babcia, która zatrudniona jest na podstawie umowy aktywizującej, musi otrzymać wypłatę za wykonanie swojej pracy. Tak, jak wskazano powyżej, Ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 wskazuje na obowiązek umieszczenia informacji o wysokości wynagrodzenia na umowie

Nie określa jednak tego, jaka powinna być stawka godzinowa za sprawowanie opieki nad maluchem. Jest to kwestia indywidualna ustalana pomiędzy rodzicami a babcią.

Szkolenie opieki nad dzieckiem dla babci

Szkolenia opieki nad dzieckiem dla babci mają na celu poszerzenie wiedzy uczestniczek z zakresu współczesnych sposobów wykonywania zadań wychowawczo-opiekuńczych. W ten sposób mogą dokształcić się w zakresie rozwoju dziecka w okresie wczesnego dzieciństwa, a także jego wspierania. Ponadto babcia podczas szkolenia pozna sposoby prawidłowej opieki nad maluchem.

Oferowane przez nas Szkolenie dla Dziennego Opiekuna” realizowane jest w sposób zdalny, dzięki czemu babcia będzie mogła realizować kształcenie w dowolnie wybranym miejscu i czasie.