Czy niania może być babcią?

opieka nad dzieckiem

Sprawowanie opieki nad dziećmi to nie lada wyzwanie, dlatego też osoba decydująca się podjąć pracę jako niania, powinna zdobyć odpowiednie przygotowanie do sprawowania tej funkcji. Ponadto potwierdzone kompetencje opiekunki wpływają na komfort rodziców, którzy chcą powierzyć opiekę nad dzieckiem w bezpieczne ręce. W tym artykule odpowiemy na kilka pytań dotyczących zawodu niani, skupiając się na tym, czy niania może być babcią.

Czy niania to zawód?

Tak, niania jest zawodem, ponieważ został on wpisany do klasyfikacji zawodów i specjalności wprowadzonej Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania. Lista ta została opracowana na podstawie Międzynarodowego Standardu Klasyfikacji Zawodów ISCO-08. Niania otrzymała kod zawodu o numerze: 531104 i określana jest także jako opiekunka dziecięca domowa.

Co to znaczy słowo niania?

Niania to określenie dla osoby, która sprawuje opiekę nad dzieckiem w warunkach domowych. W Ustawie z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 określono, że: 

“nianią jest osoba fizyczna sprawująca opiekę nad dziećmi na podstawie umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego stosuje się przepisy dotyczące zlecenia, zwanej dalej umową uaktywniającą”.

Według tego aktu prawnego może ona zajmować się maluchami w  wieku od ukończenia 20. tygodnia życia.

Czy niania może być babcią?

Nie ma przeciwwskazań do tego, żeby babcia pracowała jako niania, nawet w przypadku sprawowania opieki nad własnym wnukiem. To dlatego, że nie ma przepisów zabraniających zatrudniania do pracy członków rodziny. Wskazana powyżej definicja nie określa płci osoby, która może być zatrudniona na tym stanowisku, w związku z tym również dziadkowie mogliby pracować w charakterze niani. Więcej na ten temat pisaliśmy w artykule: Jak zarejestrować babcię jako opiekunkę do dziecka?

niania babcia

Jakie ma obowiązki niania?

Niania zajmuje się wszechstronnymi zadaniami pielęgnacyjnymi oraz wychowawczo-opiekuńczymi, a także organizuje czas dziecka w sposób dostosowany do jego wieku i możliwości. 

Wobec tego do obowiązków niani należy: 

  • żywienie dziecka zgodnie z normami żywieniowymi;
  • monitorowanie stanu zdrowia dziecka, a w sytuacji zagrożenia udzielanie mu pierwszej pomocy przedmedycznej;
  • budowanie relacji z dzieckiem opartej na zaufaniu;
  • współpracowanie z rodzicami w zakresie stymulowania rozwoju dziecka;
  • kształtowanie pozytywnych zachowań, cech osobowości;
  • wspieranie aktywności i samodzielności dziecka;
  • organizowanie zabaw i zajęć wspierających rozwój malucha.

Zdobądź wiedzę z zakresu prawidłowej opieki nad dzieckiem na “Szkoleniu dla dziennego opiekuna”

Ile płacić babci za opiekę nad dzieckiem? 

Średnia wysokość wynagrodzenia niani według Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń wynosi 3570 zł brutto. Pensja ta oscyluje pomiędzy 3280 zł a 4060 zł brutto. Dane te zostały zaktualizowane w styczniu 2023 r.  

To, ile płacić babci za opiekę nad dzieckiem, zależy od indywidualnych ustaleń pomiędzy nianią a rodzicami malucha, a także ilością przepracowanych godzin. Ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 nie narzuca stawki, która miałaby być wypłacana za tą pracę.

Czy warto zapisać babcię na szkolenie z opieki nad dzieckiem?

Chociaż babcia ma duże doświadczenie w wychowaniu dziecka w różnych etapach jego życia, to metody opieki nad maluchami, a także wykorzystywane do tego narzędzia stale się zmieniają. W związku z tym warto zapisać babcię na szkolenie, które pozwoli jej przybliżyć współczesne sposoby prawidłowego zajmowania się dzieckiem i stymulowania jego rozwoju.

Takie kształcenie oferuje Szkolenie dla Dziennego Opiekuna”, które prowadzone jest w formie zdalnej. Dzięki temu każdy senior lub seniorka będzie mogła zrealizować je we własnym domu albo innym miejscu z dostępem do internetu. Ponadto absolwenci tego szkolenia otrzymują zaświadczenie o ukończeniu szkolenia, które potwierdza zrealizowanie danego materiału.