Myślisz o założeniu żłobka?

opiekunka w żłobku z trójką maluchów

Lubisz opiekować się dziećmi? Masz dość pracy u kogoś na etacie? Pragniesz więcej zarabiać? Wykorzystaj swoją życiową szansę! Założenie żłobka może być idealnym rozwiązaniem dla Ciebie! Co należy wiedzieć przed założeniem żłobka?

Główne zadania żłobka:

 • zagwarantowanie podopiecznym opieki zgodnie z obowiązującymi standardami,
 • zaspokojenie potrzeb fizjologicznych dzieci,
 • zapewnienie rozmaitych form spędzania czasu wolnego, które wspierają prawidłowy rozwój małych dzieci,
 • prowadzenie zajęć edukacyjnych, właściwych do wieku dzieci uczęszczających do grupy.

Jakie trzeba spełnić wymagania, aby założyć żłobek?

Osoby pragnące prowadzić żłobek zobowiązane są do spełnienia warunków wymienionych w obowiązujących przepisach. Żłobek może być prowadzony przez:

 • osoby fizyczne,
 • jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej,
 • osoby prawne,
 • jednostki samorządu terytorialnego,
 • instytucje publiczne.

Zakładanie żłobka

Przed założeniem żłobka należy:

 • znaleźć lokal spełniający wszystkie wymogi sanitarno-lokalowe oraz przeciwpożarowe,
 • zatrudnić pracowników, którzy mogą wykonywać zadania opiekuna żłobka,
 • zorganizować dostawcę wyżywienia dla dzieci bądź kuchnię, w której będą przygotowywane posiłki dla podopiecznych,
 • dokonać wpisu do rejestru żłobków i klubów dziecięcych,
 • wyznaczyć zasady obowiązujące w placówce.

Przed wydaniem zgody na prowadzenie żłobka, żłobki podlegają planowej kontroli realizowanej przez Organ Państwowej Inspekcji Sanitarnej, podczas której sprawdzany jest m.in. stan techniczny i higieniczny pomieszczeń. Dodatkowo Państwowa Inspekcja Sanitarna uprawniona jest do dokonania kontroli interwencyjnej w przypadku rozpoznania nieprawidłowości w placówce sprawującej opiekę nad małymi dziećmi. 

Wymagania prawne dotyczące zakładania żłobka

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 lipca 2014 roku w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych, jakie musi spełniać lokal, w którym ma być prowadzony żłobek lub klub dziecięcy (Dz. U. z 2014 r. poz. 925 oraz z 2017 r. poz. 2379) określa główne wymagania, jakie musi spełniać lokal przeznaczony na prowadzenie żłobka. Dodatkowo właściciel żłobka zobowiązany jest do przestrzegania zasad zawartych w pozostałych aktach prawnych. Każdy właściciel żłobka zobowiązany jest do spełnienia obowiązku sprawozdawczego oraz aktualizacji danych znajdujących się w rejestrze żłobków i klubów dziecięcych.

Dyrektor żłobka – kto może zostać?

Dyrektorem żłobka może być osoba, która posiada kwalifikacje opiekuna w żłobku i dodatkowo posiada:

 • wykształcenie wyższe oraz minimum trzyletnie doświadczenie zawodowe w pracy z dziećmi,
 • wykształcenie średnie oraz pięcioletnie doświadczenie zawodowe w pracy z dziećmi.

Dyrektor placówki poza zarządzaniem żłobkiem jest odpowiedzialny za prawidłowe sprawowanie opieki nad dziećmi przez zatrudnionych przez siebie opiekunów. Dlatego bardzo ważne jest, aby znał wszelkie wymagania związane z prawidłowym sprawowaniem opieki nad małymi dziećmi do lat 3.

Ile kosztuje założenie żłobka?

Analizując kwestie związane z założeniem żłobka należy rozważyć kolejny temat z nią związany, czyli założenie żłobka ile kosztuje? Koszt założenia żłobka podlega wielu czynnikom. Pierwszym z nich jest fakt, czy lokal, w którym prowadzony będzie żłobek, jest wynajmowany przez właściciela placówki czy stanowi jego własność. Przed rozpoczęciem działalności należy przeprowadzić remont, który pozwoli na dostosowanie lokalu do wymagań wskazanych w wyżej wspomnianej ustawie.

Planowana liczba podopiecznych jest ściśle związana z liczbą zatrudnionych opiekunów oraz pozostałych pracowników placówki. Na początek należy zebrać wstępną listę dzieci pod opiekę, aby dostosować do nich kadrę. Średni koszt zatrudnienia jednego opiekuna to około 3000 zł brutto na pełny etat.

Z założeniem żłobka związane są również koszty dotyczące zapewnienia niezbędnego wyposażenia w postaci mebli, zabawek i pozostałych akcesoriów. Przed założeniem żłobka warto rozważyć możliwość skorzystania z różnych form dofinansowania. Większość kosztów podlega więc pod indywidualne cele, lokalizację żłobka i jego obłożenie.

Opiekun dzienny szkolenie – gdzie zdobyć kwalifikacje?

Każda osoba sprawująca opiekę nad dziećmi w żłobku oraz jej właściciel zobowiązane są do posiadania ukończonego szkolenia dla dziennego opiekuna. Pandemia COVID-19 jest czynnikiem ograniczającym możliwość przeprowadzenia szkolenia stacjonarnego. Stąd dobrym rozwiązaniem jest skorzystanie z oferty Krajowego Instytutu Medycznego, który organizuje kurs online. Spełnia on wszelkie wymogi względem programu zajęć i zaleceń Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Posiadaną wiedzę należy uaktualniać, dlatego do udziału w szkoleniu zachęcane są również osoby pracujące na co dzień z małymi dziećmi. Kurs umożliwia na zdobycie umiejętności praktycznych przydatnych na co dzień w pracy opiekuna dzieci do lat 3.

Zastanawiasz się nad założeniem żłobka? Nie czekaj! Zdobądź kompetencje pozwalające na zapewnienie profesjonalnej opieki maluchom zgodnie z obowiązującymi przepisami. Zadbaj o swoje kompetencje i swoich podopiecznych.